Stichting
Hollandse Academie
voor cultuurhistorie

Programma

Introductie
Geschiedenis
Programma
Lezingen
 • Europa
 • Nederland
 • Spanje
 • Lezingen series
  Nieuwe lezingen
  Contact & Boekingen

  Ons programma


  Gedurende meer dan 30 jaar heeft de Hollandse Academie een breed programma opgebouwd met onderwerpen uit de Europese cultuurgeschiedenis. De Spaanse kunst en geschiedenis zijn daarin ruim vertegenwoordigd gezien de achtergrond van de stichting. Het Spaanse materiaal wordt voortdurend bijgewerkt en vernieuwd.

  Het repertoire is inmiddels aanzienlijk uitgebreid en heeft een ruimer Europees karakter gekregen.
  Thema's uit Midden- en Oost-Europa zijn daarin opgenomen. Deze lezingen werken eveneens uitstekend als voorbereiding op culturele reizen.

  Nederlandse cultuurgeschiedenis mag zich momenteel in een toenemende belangstelling verheugen. Onze nieuwe programma's zullen daar duidelijk op in spelen.

  Bij de keuze van nieuwe onderwerpen gaat de voorkeur uit naar thema's waarbij verschillende Europese landen betrokken zijn. Voorbeelden zijn: “ Een daverend congres. De Vrede van Munster. 1648”, “De Vrede van Utrecht. 1713” en “Het Congres van Wenen, 1814-1815”. Daarin komt de internationale politieke situatie van de betreffende periode aan de orde. Zie de volgende pagina lezingen).

  Alles draait om de geschiedenis van Europa!
  Stichting Hollandse Academie voor Cultuurhistorie

  Let op!
  Nieuw adres en telefoonnummer:


  Binnengasthuisstraat 36
  1012 ZD  Amsterdam
  Tel. 020 – 6277036
  E-mail
  info@hollandseacademie.nl

  Bankrek. ABN-AMRO 540378313
  KvK S 204000
  Developed with QwikZite (version 1.12)